Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

NAZIV PROJEKTA:

„Povećanje konkurentnosti društva STAR TURIST uvođenjem informacijsko komunikacijske tehnologije“

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Društvo STAR TURIST d.o.o. zbog kontinuiranog porasta potražnje susreće se s konstantnom potrebom za modernizacijom hardverske i softverske opreme. Postojećim kapacitetima nije u mogućnosti zadovoljiti sve potrebe tržišta. Obzirom na prethodno navedeno, Društvo je uvidjelo potrebu za nabavljanjem softverskog rješenja te popratnog hardvera koji će podržavati uvedena softverska rješenja, odnosno projektom se želi uložiti u softver za poslovanje hotela, aplikaciju za hotele i računalnu opremu. U vidu ulaganja u softver za poslovanje hotela, uvodi se softver kojim će se pokriti poslovanje recepcije i ugostiteljstva te pratećih službi. Također, nabavit će se licence za objekte na 3 lokacije (hotel Karlovac, kamp Lando Resort i Villas Rab). Nadalje, aplikacija hotela CMS će omogućiti online rezervacijski sustav koji će biti integriran sa hotelskim rezervacijskim sustavom te upravljanje sadržajem web stranice. Ujedno se nabavljaju mobilna aplikacija i digital signage platforma. U vidu nabave računalne opreme planira se nabaviti server za potrebe centralne prodaje i poslovanja u Karlovcu monitori, PC računala, printeri i prijenosni terminali. Stavke nabavke međusobno su povezane i kao takve čine kompletiranu uslugu koja će omogućiti povećanje konkurentnosti, povećanje udjela na tržištu i povećanje prihoda.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Realizacijom projektnog prijedloga, izravno se unapređuju poslovni procesi koji će postati kompatibilni te će predstavljati zaokruženu cjelinu uslijed povezivanja više lokacijski razdvojenih poslovnih jedinica, a što dovodi do povećanja konkurentnosti. Također, projektnim prijedlogom će se riješiti svi problemi vezani uz upravljanje poslovnim procesima (slaba umreženost i komunikacija između dislociranih poslovnih jedinica, nekvalitetno upravljanje financijskim poslovanjem, neadekvatno vođenje inputa i outputa te neefikasnost zaposlenika). Pozitivan efekt ujedno će se vidjeti na povećanju produktivnosti zaposlenika, povećanju učinkovitosti poslovanja uslijed porasta prihoda za 20% kroz povećanje broja novougovorenih poslova.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (u HRK):

1.310.293,80 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:

382.141,30 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

20.01.2020. god. – 20.07.2022. godine

KONTAKT OSOBA:

Tomislav Hrastovšćak, tomislav@starturist.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća STAR TURIST d.o.o.