Tel +385 99 645 7000

E-mail rab@starturist.hr

Specialne ponude

opširnije...

Otok Rab

opširnije...
  • OTOK RAB

    Grad Rab
  • OTOK RAB

    Grad Rab
  • OTOK RAB

    Grad Rab

Opći uvjeti pružanja usluge smještaja

1. SADRŽAJ OPĆIH UVJETA PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA

STAR TURIST je turistička agencija koja osigurava uslugu smještaja prema objavljenim informacijama, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile. Sve što je navedeno u općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za gosta tako i za tvrtku Star Turist d.o.o.

2. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad.
Standardi smještaja pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na drugim prodajnim mjestima ne obvezuju tvrtku Star Turist d.o.o. u većoj mjeri nego informacije objavljene na našim Internet stranicama ili katalogu i drugim tiskanim materijalima agencije. Ako gost nije izričito ugovorio apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koji službeno registrirani apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisan u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, tvrtka Star Turist d.o.o. će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

Napomene uz prikazane podatke na našim stranicama:
- Brojčane vrijednosti

Sve brojčane vrijednosti (površine smještajnih jedinca, udaljenosti objekta, iznos vanjskih površina) navedene su uz toleranciju od +/- 25. Informacije o pojedinim udaljenostima navedene su za zračnu udaljenost, osim ukoliko nije navedeno suprotno u tekstualnom djelu uz navedenu udaljenost.
- Sadržaji i usluge
Postoji mogućnost da se neke usluge unutar samog objekta, te usluge ili sadržaji u njegovoj blizini odvijaju samo u određenom dijelu godine (npr. vanjski bazen je zatvoren u zimskom periodu, disco club radi samo u ljetnom periodu, restoran radi samo u ljetnom periodu). Star Turist d.o.o. nema nikakvog utjecaja u kojim periodima je poseban sadržaj (disco, restoran, prodavaonica …) aktivan ili kada je usluga (jedrenje na dasci, iznajmljivane bicikla…) dostupna, te se Star Turist d.o.o. u tim slučajevima neće smatrati odgovornim za objavljenu informaciju. Gost je dužan informirati se, dok je Star Turist d.o.o. dužan ponuditi sve informacije koje su u tom trenutku dostupne.

Oznake tipova smještajnih jedinica
Apartmani

AX+Y - kod apartmana sa oznakom "X" označava se broj fiksnih ležajeva koji se nalaze u sobama i oznaka "Y" označava broj pomoćnih ležajeva koji su na razvlačenje a nalaze se u dnevnom boravku.
Dodatne usluge
Dodatne usluge su one usluge koje su navedene u cjenicima dodatnih usluga. Mogu se izabrati prilikom rezerviranja smještajne jedinice, a obračun se vrši prema navedenoj obračunskoj jedinici. Ukoliko usluga nije zatražena prilikom rezerviranja, navedena usluga se uvijek može zatražiti kod vlasnika na licu mjesta uz eventualnu nadoplatu. Postoji mogućnost da se za pojedine smještajne jedinice nude usluge koje nisu navedene u cjeniku dodatnih usluga. Zato preporučamo da se kod postavljanja upita u polju "napomena" interesirate za željenu uslugu, te na taj način provjerite dostupnost željene usluge.

3. CIJENA SMJEŠTAJA

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja i koje su ostvarive uz prethodnu najavu, pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije. Cijene smještaja objavljene su u eurima te se obračunavaju u kunama po prodajnom tečaju HNB-a na dan vršenja obračuna - uplate. Star Turist agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene tečaja. Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, Star Turist agencija jamči cijenu smještaja navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, Star Turist agencija se obvezuje obavijestiti gosta o promjeni cijene. Smještaj se jamči samo za onaj broj osoba koji je naveden na rezervaciji tj putnim dokumentima ( voucheru ). Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba, pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta.

4. REZERVACIJE I UPLATE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno, osobno u poslovnici Star Turist-a, te u poslovnicama partner agencija. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve točne podatke koji se u predviđenom obrascu za rezervaciju traže a odnose se na putnika kao i na osobe koje prijavljuje na putovanje. Tvrtka Star Turist d.o.o. ne preuzima odgovornost za istinitost podataka navedenih od strane putnika prilikom prijave rezervacije. U slučaju neistinitosti podataka tvrtka Star Turist zadržava pravo promjene cijena i nadoplate razlike u cijeni na licu mjesta.
Prilikom potvrde rezervacije smatra se da je Putnik upoznat s ovim uvjetima, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika, tako i za Star Turist. Star Turist stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s putovanjem, te mu predaje ili upućuje na Opće uvjete putovanja. Tijekom procesa rezervacije Putnik je dužan ustupiti sve podatke koje ovaj postupak zahtijeva.
Za potvrdu rezervacije potrebno je da Putnik izvrši uplatu 30 iznosa rezervacije. Ukoliko se rezervacija vrši unutar 21 dan do početka putovanja, potrebno je odmah uplatiti cjelokupni iznos. Rok do kada svi troškovi rezervacije moraju biti podmireni je 21 dan prije početka, ako to nije drukčije dogovoreno sa Star Turist-om Plaćanje je moguće izvršiti na devizni ili žiro račun Star Turist d.o.o Plaćanje bankovnom doznakom iz inozemstva moraju biti izvršena najkasnije do pet dana prije dolaska gosta, a iz Hrvatske najkasnije do tri dana prije dolaska gosta. Uplatom rezervacije putnik potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi.

5. BORAVIŠNA PRISTOJBA

Putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske. Boravišna pristojba je propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske i iznosi od 4,00 do 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Osobe od 12. do 18. godina imaju popust od 50 na taj iznos. Djeca do 12. godina ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe ovisi o odredištu i terminu boravka Putnika, a naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima, istovremeno s uplatom konačnog iznosa za turističku uslugu. Na kalkulaciji za rezervaciju bit će izražen iznos boravišne pristojbe.

6. DINAMIKA PLAĆANJA REZERVACIJA

Mogućnost 1.

Mogućnost 2.

7. PRAVO TVRTKE STAR TURIST d.o.o. NA PROMJENE I OTKAZ

Tvrtka Star Turist d.o.o. se obvezuje osigurati putniku smještaj u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

Tvrtka Star Turist d.o.o. može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom tvrtki Star Turist d.o.o. da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica.

Ukoliko gost uplati rezervaciju koju Star Turist d.o.o. ne može ispuniti (on line ili po pogrešnoj ponudi) gostu se nudi alternativa.

Ukoliko je tvrtka Star Turist d.o.o. u mogućnosti putniku ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje putnika. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Ako gost prihvati alternativu i ako je skuplja Star Turist d.o.o. dužan je platiti razliku ako je alternativa jeftinija Star Turist d.o.o. vraća gostu razliku.

U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Star turist agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, Star turist agencija će se truditi gostu pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi Star turist agencije i svakako vratiti gostu kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

Tvrtka Star Turist d.o.o. je dužna sve putnike koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne agencijske troškove.

8. PRAVO PUTNIKA NA PROMJENE I OTKAZ REZERVACIJE

Ukoliko Putnik želi promijeniti ili otkazati već potvrđenu rezervaciju mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom) ili osobno u poslovnici Star Turist-a. Pod promjenom se smatra promjena nositelja rezervacije, broja osoba ili datuma početka odnosno završetka korištenja usluge i to najkasnije 30 dana prije početka. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća za Putnika će biti obavljena potpuno besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije (ukoliko je moguća) Star Turist će naplatiti troškove promjene u iznosu od 15 EUR. U slučaju da promjena nije moguća, te Putnik zbog toga odustane od prvotno potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice, te svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije, te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije. U slučaju otkaza, datum primitka pismenog otkaza rezervacije predstavlja osnovu za obračun otkazanih troškova.

Uvjeti otkaza rezervacije su sljedeći: - za otkaz do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15 od vrijednosti rezervacije.
- za otkaz od 29 do 22 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30 od vrijednosti rezervacije
- za otkaz od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 60 od vrijednosti rezervacije
- za otkaz od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80 od vrijednosti rezervacije
- za otkaz od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100 od vrijednosti rezervacije

Uz svaki otkaz rezervacije agencija naplaćuje 25 Eur manipulativnih troškova. Ukoliko Putnik u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije obavijestio Star Turist rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenim uvjetima otkaza. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Star Turist zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, Star Turist mu nudi mogućnost da nađe novog Putnika/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće. Star Turist će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom.

U slučaju otkaza gosta zbog više sile gost je dužan predočiti pismenu potvrdu izdanu od ovlaštene ustanove, a Star Turist zaračunava samo stvarne troškove, od maksimalno 25 od ukupne vrijednosti usluge.
Agencija ne nadoknađuje Putniku troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju putnik otkazuje.

9. OBVEZE TVRTKE STAR TURIST d.o.o.

Tvrtka Star Turist d.o. je dužna brinuti o provedbi usluga te brinuti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu.
Tvrtka Star Turist d.o.o. je dužna osigurati da se putniku pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga Star Turist d.o.o. je dužan po primitku ukupne uplate poslati Putniku potrebne putne dokumente. Star Turist d.o.o. će navedene obveze ispuniti u potpunosti, osim u izvanrednim slučajevima, kada će postupati u skladu sa navedenim u Točki 7.

10. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan pobrinuti se da on osobno, njegovi osobni dokumenti i prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i deviznim propisima vlastite zemlje, zemlje odredišta i susjedne zemlje prolaska. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik Također je dužan provjeriti da li mu je za ulazak u navedene zemlje potrebna odgovarajuća viza. Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja , Putnik je osobno dužan pobrinuti se o načinu dolaska u smještajnu jedinicu. Star Turist će pružiti sve dostupne informacije kako bi se Putniku olakšao dolazak. Ukoliko postoji mogućnost i potreba, moguće je u suradnji s pružateljem usluga unaprijed dogovoriti lokalni transfer do smještajne jedinice. Obveza Putnika je pridržavati se kućnog reda u objektima privatnog smještaja kao i uvažavati upute i pravila ponašanja na javnim mjestima. Putnik snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora, uvjeta i obveza. Potvrdom rezervacije putnik se obvezuje da će ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

11. PUTNE ISPRAVE

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Star Turist, a ukoliko bi zbog takvog propusta Putnika Star Turist pretrpio dodatnu štetu, Putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Star Turist nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

12. PUTNI DOKUMENTI

Putni dokumenti biti će dostavljeni Putniku putem e-maila ili faxa u roku od 24 sata nakon uplate ukupnog iznosa rezervacije. Po dolasku na odredište Putnik je dužan pružatelju usluga predočiti samo pisani putni dokument (voucher) na kojem će jasno biti navedene usluge koje je Putnik uplatio, te koje je pružatelj usluga dužan pružiti.

13. PRTLJAGA

Star Turist agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

14. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki putnik - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki putnik - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Putnik je dužan na dan dolaska odmah na recepciji reklamirati neodgovarajuću uslugu. Putnik je dužan najprije obavijestiti pružatelja usluga i pokušati sa njim pronaći zadovoljavajuće rješenje. Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor. Ukoliko gost ne reklamira smještaj na licu mjesta ne ostvaruje pravo povrata novca.

Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora Star Turistu, e-mailom ili poštom na njenu adresu. Star Turist će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo putnika na nadoknadu idealne štete. Star Turist se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelika udaljenost javnih plaža od smještaja, prevelike prometne gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

15. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Star Turist se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Star Turista o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Stranka daje privolu da se njezini osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Star Turist-a

16. VAŽNA NAPOMENA

Uplatom akontacije za rezervaciju smještaja Putnik u cijelosti prihvaća sve navedeno u ovim Općim uvjetima koji time postaju pravna obveza kako za Putnika tako i za Star Turist d.o.o.

17. POPUSTI

U slučaju paralelnih akcija popusti se ne zbrajaju. Dodatni popusti ne vrijede na last minute ponudu.

18. NADLEŽNOST SUDA

Putnik i Star Turist d.o.o. nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Karlovcu, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Specialne ponude

opširnije...

Otok Rab

opširnije...

Naše vile

Raba

Kampirajte na Rabu!

Lando Resort, novoizgrađeni resort na 6000 m2, u Uvali Mel u Kamporu na otoku Rabu, smješten uz samu pješčanu plažu, udaljen od grada Raba 7 km. Opremljen sa dva grijana bazena (integrirani dječji bazen),ležaljkama i suncobranima uz bazen, dječjim igralištem, WI-FI zona.

OPŠIRNIJE