parallax background

Contatto

Informazioni sui contatti

Indirizzo: Banjol 35, 51280 Banjol, Croazia

Tel: +385 99 645 7000

Fax: +385(0) 47 645 610

E-mail: rab@starturist.hr

STAR TURIST d.o.o. za trgovinu, putnička agencija
Karlovac, Banija 15

OIB: 49840245290
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Karlovcu pod br. 020036682
Poslovna banka: ERSTE STEIERMÄRKISCHE BANKA, Jadranski trg 3A, Rijeka
Žiro-račun: 2402006-1100450853.
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.
Direktor i član uprave: Tomislav Hrastovšćak